Купи на изплащане!
Условия и кандидатстване на телефон 0878515058
Затвори

Електроуреди внос от Германия
Обслужване на клиенти 0878 51 50 58

Количка
Sad Face Icon Нямате добавени продукти в количката!

Гаранция

Всички уреди са с 2 години гаранция!

 I.Вашите права са гарантирани съгласно текстовете на Закона на потребителите както следва:

1. Рекламации се приемат в посочения адрес. Сервиза е упълномощено лице.

2. Отстраняването на несъответствието се извършва до един месец (30 дни). Ако това е невъзможно, стоката може да се замени с друга.

3. За времето на решаване на Вашата рекламация гаранционния срок спира да тече.

4. Рекламации се приемат срещу представяне на валидни покупен документи(касова бележка или фактура) и гарaнционна карта.

5. Нямате право да развалите договора за продажба ако съответствието на стоката е незначително.

  II.Условия за валидност на гаранцията:

 Тази гаранция е валидна само за краен потребител, не се отнася за дистрибутори.

1. Гаранцията се отнася за дефекти възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период, поради грешка в производствения процес или некачествени материали и компоненти.

2. Рекламация за неокомплектованост и външни видими дефекти на стоката се признават само по време на покупката.

3. Претенции за  липси и счупвания не се признават, ако  при покупката клиента не е упражнил правото си на преглед и тест в куриерската фирма.( всички наши пратки имат опция преглед и тест преди плащане).

4. Рискът от загуба или дефект на стоката преминава върху потребителя в момента в който потребителят приеме стоката.

5. Заменените резервни части по време на отстраняване на дефекта остават собственост на сервиза/търговеца.

6. Тази гаранция е валидна само ако е попълнена изцяло и четливо в момента на получаване на стоката, съдържа името и печата на продавача.

7. Тази гаранция не се отнася за дистанционни управления, батерии, пластмасови, гумени и стъклени части, намиращи се по външните стени, свързващи кабели,адаптери, консумативи, принадлежности и аксесоари.

8. За гаранционен дефект не се признават козметични повреди по външната страна на корпуса, покритието на кошници,тавички, купи и бъркалки, както и нормалното износване на механични компоненти, подлежащи на износване при текуща употреба в процеса на нормална(предписана) експлоатация.

 

III. Условия за отказ от безплатно гаранционно обслужване.

Безплатното гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

1. Когато уредът и неговите части са търкани с телени четки.

2. Използвани са абразивни почистващи препарати, киселина, обезмаслители .

3. Почистването на уредът и неговите части е ставало в съдомиялна, в която са използвани почистващи препарати, съдържащи киселина.

4. Когато потребителят не е или не може да предостави доказателства за покупката.

5. Когато не са спазени или са нарушени условията за съхранение, транспортиране, монтаж и експлоатация, посочени в Инструкцията.

6. Когато има несъответствие между данните в документа и самата стока или когато табелката със серийния номер е била отстранена или заменена по какъвто и да е начин.

7. Когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица.

8. При неправилна инсталация и монтаж от потребителя или повреди, възникнали следствие на неправилно включване към други устройства.

9. Когато повредата е настъпила в следствие на попадане на външно тяло(течности, прах в голяма степен, инсекти, насекоми, гризачи и др.) под въздействието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за изделието.

10. Когато дефекта е в следствие на сътресения, удари, колебания в напрежението, механични или електрически претоварвания, получени вследствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия(мълнии, наводнения, пожари и др.), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на вносителя/сервиза или при форсмажорни обстоятелства. Нормално тези рискове се поемат от съответната застраховка.

11. При работа с нестандартна захранваща мрежа, с други неподходящи или нестандартни устройства, неоригинални зарядни устройства, батерии, консумативи, носители и др.

  • При повреда и след утановена връзка с фирмата куриерската улуга е за  НАША сметка!
  • ВРЪЗКА С ФИРМАТА НА ТЕЛЕФОН 0878515058.
User icon Compare icon 0 0 Favorite icon 0 Phone icon